Antiikkikellojen restaurointi

Longitudi Oy tarjoaa myös antiikkikellojen restaurointi ja konservointipalveluja. Näitä palveluja tarjoamme mahdollisuuksien mukaan. Voimme ottaa vuosittain vain rajoitetun määrän kelloja työn alle. Otathan aina meihin ensin puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä jos olet kiinnostunut kellosi restauroinnista tai konservoinnista.

Restaurointi

Kellon restaurointi tarkoittaa rakenteiden ja ulkoisen ilmeen palauttamista sellaiseksi kun kello oli valmistushetkellä. Perinteisen käsityksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kellon koneisto kunnostetaan, niin lähelle alkuperäiskuntoa kuin se on mahdollista. Restaurointi alkaa aina kellon alkuperän ja historian tutkimisella. Pyritään selvittämään onko kellon rakenne ja sen osat alkuperäisiä. Jos kellossa on puuttuvia tai virheellisiä osia, niin otetaan selvää puuttuvien alkuperäisten osien rakenne, materiaalit ja valmistusmenetelmät mahdollisuuksien mukaan.

Puhtaimmillaan tämä toimintatapa voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kellon puuttuvat ruuvit valmistetaan siten, että niiden materiaali ja kierreosa on sama kuin alkuperäisessä ruuvissa oli. Tällöin selvitetään ensin alkuperäisen materiaalin metalliseoksen koostumus, valetaan raakamateriaali ja valmistetaan sopiva kierretappi alkuperäisellä nousulla. Tällä kierretapilla taas valmistetaan sopiva kierrepakka jolla lopullinen ruuvi kierteytetään. Valmistettuihin alkuperäisenkaltaisiin uusiin osiin laitetaan aina liikkeen merkintä ja vuosiluku erottamaan ne täysin alkuperäisistä osista. Lopputuloksena on ruuvi jota ei periaatteessa voi suuresti erottaa alkuperäisestä muuten kuin dokumentoinnin ja osien alkuperämerkintöjen avulla. Restaurointia ei kuitenkaan useimmiten toteuteta tässä laajuudessa vaan tehdään se mikä on realistisesti kannattavaa ja mahdollista kustannukset huomioon ottaen.

Restauroinnin normaaleihin toimenpiteisiin kuuluu aina myös rataskoneiston, lyöntikoneiston, käyntilaitteen, lyöntilaitteiston, osoitinmekanismien ym. kunnostus. Pintakäsittelyt pyritään palauttamaan alkuperäisen kaltaisiksi esim. sinistykset, hionnat ja kiillotukset uusitaan. Lopuksi tehty työ dokumentoidaan. Restaurointiin päädytään usein jos kello on selvästi harvinaisempi tai laadukkaampi kuin vastaavat useimmat muut kellot. Työmäärältään se on selvästi suurempi kuin normaali peruskunnostus joten sen kustannukset ovat myös suuremmat.

Konservointi

Konservointi tarkoittaa ensisijaisesti esineen alkuperäisen rakenteen säilyttämistä. Kellojen kunnostuksessa se tarkoittaa sitä, että kellon rakenteiden kulumista pyritään hidastamaan tai jossain tapauksessa pysäyttämään se kokonaan.

Mekaaniset rakenteet puhdistetaan huolellisesti samalla paneutuen niissä tapahtuneisiin muutoksiin ja rakenteiden alkuperäisyyteen. Puuttuvia rakenteita ei useimmiten yritetä palauttaa ellei olla ehdottoman varmoja puuttuvien rakenteiden muodosta, pintakäsittelystä ja mekaanisesta toiminnasta. Kaikille toimenpiteille tulee olla perusteet ja korvaaville osille dokumentoitu historiallinen tieto mieluiten kirjallisuuden kautta.

Pintakäsittelyt pyritään puhdistamaan mahdollisimman hellävaroen niin, että mahdollinen korroosio ei pääse syövyttämään alkuperäistä rakennetta. Teräsosien sinistyksiä ja hiontoja ei uusita, eikä messinkipintoja kiilloteta. Kaikki tehty työ ja taustatutkimus dokumentoidaan.

Konservoinnissa on aina mukana museaalinen näkökanta esineen historiaan ja rakenteeseen. Lopullisena pyrkimyksenä on se, että kello säilyisi senhetkisessä kunnossa tuleville sukupolville mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Konservointi on restauroinnin lailla hyvin työläs ja hidas prosessi ja sitä suositellaan vain historiallisesti arvokkaille esineille.

Käytännön työssä asiakas usein toivoo kellon toimivan hyvin, mutta samalla haluaa alkuperäisen ilmeen säilyvän sekä kellotaulussa että koneistossa. Tällöin konservoinnissa yhdistetään sekä restaurointi- että konservointi toimenpiteitä. Tämä onkin eniten käytetty menetelmä kellon ollessa sellainen jolla on suuri rahallinen ja historiallinen arvo. Konservoidulle kellolle annetaan toimitatakuu vain tapauskohtaisesti.