Antiikkikellojen restaurointi

Longitudi Oy tarjoaa antiikkikellojen ja vintage rannekellojen huolto, restaurointi ja konservointipalveluja.

Korjaus ja huoltopalvelut

Kellojen restaurointi

Kellojen konservointi

Korjaus ja huoltopalvelut

Kellojen korjaus termiä käytämme kun kunnostettava kello on valmistettu teollisesti suurina sarjoina ja jonka rakenne ei normaalisti vaadi poikkeuksellisen suuria kunnostustoimenpiteitä. Tällaisia ovat useimmat Gustav Becker, Lenzkirch, Junghans, Kienzle, Hermle ja muiden samankaltaisten valmistajien kellot 1900-luvulta 1950-luvulle. Tähän kategoriaan kuuluu myös suurin osa 1950-1970-luvun rannekelloista.

Nämä kellot puretaan huollon yhteydessä täydellisesti ja käydään systemaattisesti läpi kaikilta osiltaan. Kellon rataskoneisto kunnostetaan, rattaiden laakerit kunnostetaan ja rattaiden yhteistoiminta eli ns. ratasjuoksut tarkistetaan. Kellon käyntilaite ja mahdollinen lyöntilaite kunnostetaan. Vetojouset sekä muut tarvittavat osat vaihdetaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa voidaan valmistaa kelloon uusia rattaita tai muita osia. Pyrkimyksenä on kellon erittäin hyvään alkuperäiseen kuntoon saattaminen.

Kellolle tulee huollon/korjauksen jälkeen yhden vuoden huoltotakuu.

Restaurointi

Restaurointi tarkoittaa kellojen kunnostuksessa kellon rakenteiden palauttamista alkuperäiseen asuunsa.

Perinteisen käsityksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kellon koneisto kunnostetaan, niin lähelle alkuperäiskuntoa kuin se on mahdollista. Restaurointi alkaa aina kellon alkuperän ja historian tutkimisella. Pyritään selvittämään onko kellon rakenne ja sen osat alkuperäisiä. Jos kellossa on puuttuvia tai virheellisiä osia, niin otetaan selvää puuttuvien alkuperäisten osien rakenne, materiaalit ja valmistusmenetelmät mahdollisuuksien mukaan.

Puhtaimmillaan tämä toimintatapa voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kellon puuttuvat ruuvit valmistetaan siten, että niiden materiaali ja kierreosa on sama kuin alkuperäisessä ruuvissa oli. Tällöin selvitetään ensin alkuperäisen materiaalin metalliseoksen koostumus, valetaan raakamateriaali ja valmistetaan sopiva kierretappi alkuperäisellä nousulla. Tällä kierretapilla taas valmistetaan sopiva kierrepakka jolla lopullinen ruuvi kierteytetään.
Valmistettuihin alkuperäisenkaltaisiin uusiin osiin laitetaan aina liikkeen merkintä ja vuosiluku erottamaan ne täysin alkuperäisistä osista. Lopputuloksena on ruuvi jota ei periaatteessa voi suuresti erottaa alkuperäisestä muuten kuin dokumentoinnin ja osien alkuperämerkintöjen avulla. Restaurointia ei kuitenkaan useimmiten toteuteta tässä laajuudessa vaan tehdään se mikä on realistisesti kannattavaa ja mahdollista kustannukset huomioon ottaen.

Restauroinnin normaaleihin toimenpiteisiin kuuluu aina myös rataskoneiston, lyöntikoneiston, käyntilaitteen, lyöntilaitteiston, osoitinmekanismien ym. kunnostus. Pintakäsittelyt pyritään palauttamaan alkuperäisen kaltaisiksi esim. sinistykset, hionnat ja kiillotukset uusitaan. Lopuksi tehty työ dokumentoidaan.

Restaurointiin päädytään usein jos kello on selvästi vanhempi, harvinaisempi tai laadukkaampi kuin vastaavat useimmat muut kellot. Työmäärältään se on selvästi suurempi kuin normaali peruskunnostus joten sen kustannukset ovat myös suuremmat.

Konservointi

Konservointi tarkoittaa ensisijaisesti esineen alkuperäisen rakenteen säilyttämistä. Kellojen kunnostuksessa se tarkoittaa sitä, että kellon rakenteiden kulumista pyritään hidastamaan tai jossain tapauksessa pysäyttämään se kokonaan.

Mekaaniset rakenteet puhdistetaan huolellisesti samalla paneutuen niissä tapahtuneisiin muutoksiin ja rakenteiden alkuperäisyyteen. Puuttuvia rakenteita ei useimmiten yritetä palauttaa ellei olla ehdottoman varmoja puuttuvien rakenteiden muodosta, pintakäsittelystä ja mekaanisesta toiminnasta. Kaikille toimenpiteille tulee olla perusteet ja korvaaville osille dokumentoitu historiallinen tieto mieluiten kirjallisuuden kautta.

Pintakäsittelyt pyritään puhdistamaan mahdollisimman hellävaroen niin, että mahdollinen korroosio ei pääse syövyttämään alkuperäistä rakennetta. Teräsosien sinistyksiä ja hiontoja ei uusita, eikä messinkipintoja kiilloteta. Kaikki tehty työ ja taustatutkimus dokumentoidaan.

Konservoinnissa on aina mukana museaalinen näkökanta esineen historiaan ja rakenteeseen. Lopullisena pyrkimyksenä on se, että kello säilyisi senhetkisessä kunnossa tuleville sukupolville mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Konservointi on restauroinnin lailla hyvin työläs ja hidas prosessi ja sitä suositellaan vain historiallisesti arvokkaille esineille.

Käytännön työssä asiakas usein toivoo kellon toimivan hyvin, mutta samalla haluaa alkuperäisen ilmeen säilyvän sekä kellotaulussa että koneistossa. Tällöin konservoinnissa yhdistetään sekä restaurointi- että konservointi toimenpiteitä. Tämä onkin eniten käytetty menetelmä kellon ollessa sellainen jolla on suuri rahallinen ja historiallinen arvo. Konservoidulle kellolle annetaan toimitatakuu vain tapauskohtaisesti.